Αλέξανδρος Β. Δεμερτζής

Registry uoadl:238192 102 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Αλέξανδρος Β. Δεμερτζής
Registration year:
18760928
Incremental number:
618
Place of origin:
Αθήναι
Contributors:
Βασίλειος Δεμερτζής
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Βαρβακείου Λυκείου της 3 Ιουλίου 1876. Αριθμός απολ. 7. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Landed property:
Αθήναι, 100.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.