Κωνσταντίνος Ιω. Κουρής

Registry uoadl:238193 99 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Κωνσταντίνος Ιω. Κουρής
Registration year:
18760928
Incremental number:
619
Place of origin:
Κέρκυρα
Contributors:
Ιω. Γ. Ζωχιός
Age:
22
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κερκύρας της 25 Ιουνίου 1874. Αριθμός 560. Βαθμός Κάλλιστα
Landed property:
Κέρκυρα, 10.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.