Αθανάσιος Ν. Μάρκελλος

Registry uoadl:238196 96 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Αθανάσιος Ν. Μάρκελλος
Registration year:
18760928
Incremental number:
622
Place of origin:
Σολύγειαν Κορινθίας
Contributors:
Παναγ. Νικολαΐδης, φαρμακοποιός
Age:
17
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κορίνθου της 2 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός 622. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Landed property:
Σοφικόν (Σολυγείας), 5.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.