Σωτήριος Α. Χαραλάμπης

Registry uoadl:238200 100 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Σωτήριος Α. Χαραλάμπης
Registration year:
18760929
Incremental number:
626
Place of origin:
Καλάβρυτα
Contributors:
Ι. Α. Χαραλάμπης
Age:
16
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Αθηνών Β της 30 Ιουνίου 1876. Αριθμός 4. Βαθμός Καλώς
Landed property:
Αθήναι, 20.000 δραχμαί
Transfer:
Ιατρική Σχολή, 20 Σεπτεμβρίου 1885
Notes:
Διδάκτωρ της Νομικής. Μετεγράφη εις την Ιατρικήν Σχολήν 20/7βρίου 1885
The digital material of the item is not available.