Λουΐζος Α. Λουΐζος

Registry uoadl:238208 89 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Λουΐζος Α. Λουΐζος
Registration year:
18760929
Incremental number:
634
Place of origin:
Αθήναι
Contributors:
Αθ. Χ. Λουΐζος, πατήρ
Age:
19
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Βαρβακείου Λυκείου της 27 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός απ. 22. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Landed property:
Αθήναι 15.000
The digital material of the item is not available.