Παναγιώτης Β. Κορφιωτάκης

Registry uoadl:238214 94 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Παναγιώτης Β. Κορφιωτάκης
Registration year:
18760929
Incremental number:
640
Place of origin:
Καλάμαι
Contributors:
Π. Γ. Κυριακός
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Καλαμών της 3 Ιουλίου 1876. Αριθμός 355
Landed property:
Καλάμαι, 100.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.