Κωνσταντίνος Γεωρ. Οικονομίδης

Registry uoadl:238215 97 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Κωνσταντίνος Γεωρ. Οικονομίδης
Registration year:
18760929
Incremental number:
641
Place of origin:
Κύπρος
Contributors:
Γεώρ. Οικονομίδης
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Βαρβακείου Λυκείου της 21 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός απ. 18. Βαθμός Καλώς
Landed property:
Αθήναι, 10.000 δραχμαί
Notes:
Αριθ. Μητρώου 1977. Κατά το από 6 Ιουνίου 1881 υπ' αρίθ. 4325 πιστοποιητικόν του Δημάρχου Αθηναίων, είναι δημότης Αθηνών υπ' αρίθ. μητρ. αρρένων 5405 και ως τοιούτος εσημειώθη εις το διδακτορ. δίπλωμά του
The digital material of the item is not available.