Κωνσταντίνος Σ. Πέρβελης

Registry uoadl:242834 69 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Κωνσταντίνος Σ. Πέρβελης
Registration year:
18761012
Incremental number:
747
Place of origin:
Λαμία
Contributors:
Sokratis Filippidis
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Βαρβακείου Λυκείου της 3 Ιουλίου 1876. Αριθμός απ. 40. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
The digital material of the item is not available.