Ιωάννης Σ. Μαρτίνης, ιερεύς

Registry uoadl:242835 69 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ιωάννης Σ. Μαρτίνης, ιερεύς
Registration year:
18761012
Incremental number:
748
Place of origin:
Στεμνίτσα Γορτυνίας
Contributors:
Κ. Κοντογόνης
Age:
36
Faculty:
Θεολογική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Τριπόλεως της 14 Σεπτεμβρίου 1867. Αριθμός 133. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς. Εν αντιγράφω της 4/8βρίου 1876 και υπ' αρ. 2246/12.
The digital material of the item is not available.