Μιχαήλ Κ. Καλλίας

Registry uoadl:242840 71 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Μιχαήλ Κ. Καλλίας
Registration year:
18761013
Incremental number:
753
Place of origin:
Χαλκίς
Contributors:
Konstantinos Kallias
Age:
19
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Χαλκίδος της 1 Ιουλίου 1876. Αριθμός 2. Βαθμός Λίαν Καλώς
Landed property:
Χαλκίς, 200.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.