Απόστολος Βασιλειάδης

Registry uoadl:242841 71 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Απόστολος Βασιλειάδης
Registration year:
18761013
Incremental number:
754
Place of origin:
Προύσα
Contributors:
Γ, Καραμήτσας, καθηγ.
Age:
20
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Αθηνών Α της 2 Ιουλίου 1876. Αριθμός 188. Βαθμός Άριστα
Landed property:
Προύσα, 13.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.