Κωνσταντίνος Α. Κερκυρόπουλος

Registry uoadl:242842 64 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Κωνσταντίνος Α. Κερκυρόπουλος
Registration year:
18761013
Incremental number:
755
Place of origin:
Λαμία
Contributors:
Ευριπίδης Χοϊδάς, υπάλλ. υπουργ. οικον.
Age:
19
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Λαμίας της 3 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός 627. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Landed property:
Λαμία, 100.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.