Γεώργιος Ζ. Γαζέπης

Registry uoadl:242843 70 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Γεώργιος Ζ. Γαζέπης
Registration year:
18761013
Incremental number:
756
Place of origin:
Χαλκίς
Contributors:
Θεόδωρος Ν. Φλογαΐτης
Age:
18
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Χαλκίδος της 17 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός 8. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Landed property:
Χαλκίς 5.000
The digital material of the item is not available.