Άγγελος Β. Πετρόπουλος

Registry uoadl:242846 167 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Άγγελος Β. Πετρόπουλος
Registration year:
18761013
Incremental number:
759
Place of origin:
Ακράτα Αιγιαλείας
Contributors:
Δημήτριος Ανδρικόπουλος, σανδαλοποιός εξ Ακρ.
Age:
22
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κορίνθου της 2 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός 129. Βαθμός Καλώς
Landed property:
Ακράτα, 20.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.