Τρύφων Γ. Κατσίνης

Registry uoadl:242847 70 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Τρύφων Γ. Κατσίνης
Registration year:
18761013
Incremental number:
760
Place of origin:
Βυτίνα Γορτυνίας
Contributors:
Γεώρ. Λαδόπουλος, βουλευτής
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Τριπόλεως της 2 Ιουλίου 1876. Αριθμός απολ. 47. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Landed property:
Βυτίνα, 10.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.