Γεώργιος Π. Καρυοφύλλης

Registry uoadl:250438 107 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Γεώργιος Π. Καρυοφύλλης
Registration year:
18770926
Incremental number:
909
Place of origin:
Τρίκαλα Κορινθίας
Contributors:
Aristeidis Kourousopoulos
Age:
16
Faculty:
Ιατριική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κορίνθου 2 Ιουλίου 1877, αριθ. 160, Βαθμός κάλλιστα.
Landed property:
Τρίκαλα 6.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.