Χρήστος Γ. Χ. Αργυρόγλου

Registry uoadl:250439 97 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Χρήστος Γ. Χ. Αργυρόγλου
Registration year:
18770926
Incremental number:
910
Place of origin:
Φιλιππούπολις
Contributors:
Nikolaos Damalas
Age:
18
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Βαρβ. λυκείου 5 Ιουλίου 1877, αριθ. 275/51, Βαθμός λίαν καλώς.
Landed property:
Φιλιππούπολις 100.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.