Αντώνιος Ι. Πιέρρης

Registry uoadl:250440 101 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Αντώνιος Ι. Πιέρρης
Registration year:
18770926
Incremental number:
911
Place of origin:
Κέρκυρα
Contributors:
Νικόλαος Δαμασκηνός
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμν. Κερκύρας 1 Ιουλίου 1877, αριθ. 817, Βαθμός λίαν καλώς.
Landed property:
Κέρκυρα 60.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.