Νικόλαος Αγγελίδης

Registry uoadl:250441 97 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Νικόλαος Αγγελίδης
Registration year:
18770926
Incremental number:
912
Place of origin:
Πελλήνη Κορινθίας
Contributors:
Δημήτριος Πετρίδης γυμνασ.
Age:
25
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Πατρέων 27 Ιουνίου 1877, αριθ. 447/64, Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) καλώς
Landed property:
Παναρίτη 10.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.