Αριστείδης Ιω. Μανούσος

Registry uoadl:250442 93 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Αριστείδης Ιω. Μανούσος
Registration year:
18770926
Incremental number:
913
Place of origin:
Κέρκυρα
Contributors:
Σπυρίδων Δραζίνος
Age:
24
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κερκύρας 3 Σεπτεμβρίου 1871, αριθ. 340, Βαθμός λίαν καλώς.
The digital material of the item is not available.