Γεώργιος Αντωνίου Καποδίστριας

Registry uoadl:250443 95 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Γεώργιος Αντωνίου Καποδίστριας
Registration year:
18770926
Incremental number:
914
Place of origin:
Κέρκυρα
Contributors:
Σπυρίδων Δραζίνος
Age:
17
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κερκύρας 2 Ιουλίου 1877, αριθ. 847 , Βαθμός κάλλιστα.
Landed property:
Κέρκυρα 10.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.