Βασίλειος Ι. Δαλέας

Registry uoadl:250444 101 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Βασίλειος Ι. Δαλέας
Registration year:
18770926
Incremental number:
915
Place of origin:
Παλαιοπογώνια Ηπείρου
Age:
20
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ιωαννίνων 16 Ιουλίου 1877, αριθ. 1341, Βαθμός κάλλιστα.
The digital material of the item is not available.