Ιωάννης Θ. Καμβύσης

Registry uoadl:250966 340 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ιωάννης Θ. Καμβύσης
Registration year:
18783009
Incremental number:
1432
Place of origin:
Κορώνη
Contributors:
Νικόλαος Καραπαβασίλειος
Age:
14
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ναυπλίου εν 28 Ιουνίου 1878 αριθμός 174, βαθμός Σχεδόν Καλως
Landed property:
Κορώνη 20.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.