Ο Βολταίρος και η υπόθεση Καλάς. Από την ιστορία στον μύθο - Voltaire et l' affaire Calas. De l ' histoire au mythe. Claude Lauriol. Ετήσια διάλεξη Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑ 2005. Μετάφρ. Άννα Ταμπάκη [2006 (σ. 144) ]

Scientific publication - Book uoadl:2673127 654 Read counter

Unit:
Department of Theatre Studies
Title:
Ο Βολταίρος και η υπόθεση Καλάς. Από την ιστορία στον μύθο - Voltaire et l' affaire Calas. De l ' histoire au mythe. Claude Lauriol. Ετήσια διάλεξη Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑ 2005. Μετάφρ. Άννα Ταμπάκη [2006 (σ. 144) ]
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2006
Authors:
Άννα Ταμπάκη (μετάφρ.)
Publisher:
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
ISBN:
ISBN 960 - 7916 - 49 - 2
Keywords:
Βολταίρος, υπόθεση Καλάς, ανεξιθρησκεία
Main subject category:
Language – Literature
The digital material of the item is not available.