Τhe double criminality concerning fiscal offences in European Arrest Warrant

Postgraduate Thesis uoadl:2680659 413 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Library of the School of Law
Deposit date:
2018-03-04
Year:
2018
Author:
Tsolakos Ioannis
Supervisors info:
Χρίστος Χ. Μυλωνόπουλος, Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ
Γεώργιος Τριανταφύλλου, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ
Νικόλαος Δημητράτος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ
Original Title:
Το διττό αξιόποινο για τα φορολογικά αδικήματα στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
Languages:
English
French
Deutsche
Greek
Translated title:
Τhe double criminality concerning fiscal offences in European Arrest Warrant
Summary:
This study will focus on issues related to the issuance of an EAW either with a view to prosecuting or executing a penalty or a measure of security in respect of offenses of a tax / customs nature, how such a warrant is handled by the competent judicial boards, with particular emphasis on discrimination between domestic and foreign legally protected goods and the significance of this distinction as to the possibility of executing such a warrant relating to a tax / customs offense, thus pointing out through the supported position here the appropriate way to address the issues raised.
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Criminal Procedure
Keywords:
European Arrest Warrant, fiscal offences, domestic and foreign legally protected goods
Index:
Yes
Number of index pages:
1
Contains images:
No
Number of references:
64
Number of pages:
73

ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ι., ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΕΣ, ΠΜΣ 2017.pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.