Δικονομικά ζητήματα της δίκης της κατ’ άρθρον 979§2 ΚΠολΔ ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης

Postgraduate Thesis uoadl:2686476 313 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Library of the School of Law
Deposit date:
2018-03-07
Year:
2018
Author:
Agatsas Evangelos
Supervisors info:
Πανταζόπουλος Στέφανος-Σπυρίδων, Τακτικός καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Original Title:
Δικονομικά ζητήματα της δίκης της κατ’ άρθρον 979§2 ΚΠολΔ ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης
Languages:
Greek
Translated title:
Δικονομικά ζητήματα της δίκης της κατ’ άρθρον 979§2 ΚΠολΔ ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης
Summary:
Η δίκη της κατ' άρθρον 979§2 ΚΠολΔ ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης παρουσιάζει πληθώρα "δύσβατων" και ερμηνευτικά αμφιλεγόμενων δικονομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ως κοινή αφετηρία τη σχετική ενέργεια της διάπλασης που επιφέρει το εν λόγω ένδικο βοήθημα στον εξωτερικό νομικό κόσμο. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία προσπάθεια αφενός "χαρτογράφησης" και αφετέρου κατ' ιδίαν προσέγγισης και επίλυσης εκάστου εκ των δικονομικών ζητημάτων που αναφύονται στη σχετική περί την εκτέλεση δίκη. Πυρήνα της προβληματικής αποτελεί η sui generis διάπλαση που επιφέρει στους κόλπους της διαδικασίας της κατατάξεως η εναντίωση στη διαμορφωθείσα σειρά ικανοποίησης των δανειστών εκ του προϊόντος της ρευστοποιήσεως του περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη.
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Procedure
Keywords:
Ανακοπή, 979§2 ΚΠολΔ, Πίνακας, Κατάταξη
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of references:
74
Number of pages:
142

Δικονομικά ζητήματα της δίκης της ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης (2).pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.