Οrganized crime in the field of smuggling of arms and its influence on the Hellenic Defense / Internal Security and Economy Pillars during 1992 (official dissolution of the USSR) until nowadays

Postgraduate Thesis uoadl:2750004 356 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Deposit date:
2018-04-26
Year:
2018
Author:
Katseli Alejsia
Supervisors info:
Μάζης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών., Ε.Κ.Π.Α.
Κωτούλας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Ε.Κ.Π.Α.
Γρίβας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ,Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Ε.Κ.Π.Α
Original Title:
Το οργανωμένο έγκλημα στον χώρο του λαθρεμπορίου εμπορίου όπλων και η επιρροή του στους Πυλώνες Άμυνας/Εσωτερικής εθνικής Ασφάλειας και Οικονομίας της Ελλάδος κατά την περίοδο 1992 (επίσημη διάλυση της ΕΣΣΔ) έως σήμερα
Languages:
Greek
Translated title:
Οrganized crime in the field of smuggling of arms and its influence on the Hellenic Defense / Internal Security and Economy Pillars during 1992 (official dissolution of the USSR) until nowadays
Summary:
At the end of the Cold War, another threat has taken on global dimensions. Organized crime become one of the world's top problem in recent decades. Sectors that are affected are usually the public sector and the economy through corruption. Arms trafficking, which may not be a widespread source of revenue but the years since 1992 and for almost a decade has flourished since then, especially for the criminal groups most coming from the countries of the Western Balkans and the former Soviet Union. Finally, illegal trafficing is an important source of income as the European Union remains one of the most important markets for anything rare and valuable.
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
Keywords:
Οrganized crime, Smuggling of Arms, Hellenic Defense, Internal Security, Economy, Greece 1992
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
15
Number of pages:
80
Διπλωματική_Ελένη-Αλείσια_Κατσέλη final.pdf (3 MB) Open in new window