ΑΝΘΟΛΟΓΊΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΌΜΟΣ Α'

Accessible textbook uoadl:2758991 770 Read counter

Ermofilos code:
6654
Book code:
-
Title:
ΑΝΘΟΛΟΓΊΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΌΜΟΣ Α'
Author:
Βάλτερ Πούχνερ
ISBN:
960–250–337–8
Publisher:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Publication House:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΌ ΊΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ
Year of publication:
2006
Category:
Σύγγραμμα
Course title:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Β`
Professors:
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ-ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ-ΣΤΙΒΑΝΑΚΗΣ
Year:
2014
Semester:
2