Βυζαντινομουσικολογικά Τόμος Β - Ιστορία

Accessible textbook uoadl:2759000 851 Read counter

Ermofilos code:
26672
Book code:
-
Title:
Βυζαντινομουσικολογικά Τόμος Β - Ιστορία
Author:
Αχιλλέας Χαλδαιάκης
ISBN:
978-960-495-149-9
Publisher:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ
Publication House:
ΆΘΩΣ
Year of publication:
2014
Category:
Σύγγραμμα
Course title:
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ-ΨΑΛΤΙΚΗ Α΄
Professors:
ΜΠΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Year:
2015
Semester:
1

Φίλτρο