Γενικές αρχές Αστικού δικαίου

Accessible textbook uoadl:2759005 815 Read counter

Ermofilos code:
41361
Book code:
-
Title:
Γενικές αρχές Αστικού δικαίου
Author:
Γεωργιάδης Απόστολος
ISBN:
978-960-420-500-4
Publisher:
Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.
Publication House:
Δίκαιο και Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλα
Year of publication:
2012
Category:
Σύγγραμμα
Course title:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Year:
2017
Semester:
1

Φίλτρο