Νεομάρτυρες της Σμύρνης: «ο Ξεδιάντροπος Ζυγός» (1816)

Scientific publication - Journal Article uoadl:2775410 416 Read counter

Unit:
Library and Information Center
Title:
Νεομάρτυρες της Σμύρνης: «ο Ξεδιάντροπος Ζυγός» (1816)
Languages of Item:
Greek
Abstract:
«Οι Τούρκοι κατά κανόνα αποκεφαλίζουν τους Έλληνες» (Lady Elizabeth Craven, 1789: 239). Σε αυτήν την εργασία επεξεργαζόμαστε τους διωγμούς, τον εκφοβισμό, τις καθημερινές άνομες πράξεις, τις λεηλασίες, τις προσβολές και την τρομοκρατία που υπέστησαν υποτελείς υπήκοοι των Οθωμανικών επικρατειών σύμφωνα με τις μαρτυρίες δυτικών περιηγητριών του 17ου, 18ου, και 19ου αιώνα. Ενδεικτικά, στη Σμύρνη, το 1819, αποκεφαλίσθηκαν μπροστά στους συμπατριώτες τους, τρεις Έλληνες, τα πτώματά των οποίων, «για τρεις ημέρες, εκτέθηκαν στο κοινό με τα κεφάλια τους τοποθετημένα ανάμεσα στα πόδια τους και με το στήθος και το στομάχι τους προς το έδαφος.» (Religious Intelligence 1819: 373). Σύμφωνα με την αναφορά που δημοσιεύτηκε στο Religious Intelligence, ένας από τους τρεις Έλληνες που ονομαζόταν Αθανάσιος, 24 ετών, εκτελέστηκε επειδή αντιστάθηκε στον εξισλαμισμό. Ο Αθανάσιος, αναγκάστηκε να εξισλαμισθεί, αλλά επειδή την ίδια στιγμή το μετάνιωσε πήγε στο Άγιο Όρος, όπου παρέμεινε για μερικούς μήνες για να προετοιμασθεί για την επιστροφή του στη Σμύρνη, δηλαδή για να αντισταθεί στους Τούρκους και να αντιμετωπίσει το θάνατο. Επιστρέφοντας στη Σμύρνη αποστάτησε δημόσια από το Ισλάμ, και ως συνέπεια αυτού φυλακίσθηκε και υπέστη βασανιστήρια για να αλλάξει την απόφασή του. Οι Τούρκοι, κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων, επανειλημμένα του πρότειναν ότι θα του χάριζαν όχι μόνο τη ζωή του, αλλά και «πολλά πλούτοι, σπίτια και γη, εάν άλλαζε την απόφασή του και παρέμενε Τούρκος.» Εντούτοις, όπως τονίζεται στην αναφορά, «μάταια προσπάθησαν να τον μεταπείσουν να παραμείνει Τούρκος», και ο Αθανάσιος οδηγήθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο τζαμί, όπου του πρότειναν ξανά ότι θα του χάριζαν τη ζωή του και μεγάλη περιουσία, αλλά ο Αθανάσιος αρνήθηκε και τον αποκεφάλισαν εκείνη την στιγμή μπροστά στα μάτια των υπόδουλων Ελλήνων. Στη συνέχεια οι Τούρκοι στρατιώτες έριξαν νερό στο λαιμό του πτώματός του έτσι ώστε να μην μπορέσουν οι παρευρισκόμενοι Έλληνες που παρακολούθησαν την εκτέλεση να βουτήξουν τα μαντήλια τους μέσα στο αίμα του νεκρού Αθανάσιου και να τον ανακηρύξουν Άγιο. Το πτώμα του Αθανάσιου εκτέθηκε για τρεις ημέρες στο κοινό, με το κεφάλι του τοποθετημένο ανάμεσα στα πόδια του. (Religious Intelligence 1819: 373-375) . Αυτή η μελέτη αναφέρεται σε μαρτυρίες δυτικών περιηγητριών του 17ου έως 19ου αιώνα που περιγράφουν τους διωγμούς, τους εκφοβισμούς, τις καθημερινές άνομες πράξεις, τις λεηλασίες και την τρομοκρατία που υπέστησαν οι υποτελείς υπήκοοι των Οθωμανικών επικρατειών, όπως «Η Μεγάλη Σφαγή» στην Κωνσταντινούπολη το 1896. Σκιαγραφείται με διεξοδικό τρόπο η καθημερινότητα του ελληνικού πληθυσμού και ο κατατρεγμός της ελληνικής οικογένειας και στη συνέχεια οι διωγμοί των Αρμενίων, η Αρμενοκτονία του 19ου αιώνα... ...
Publication year:
2008
Authors:
Ειρήνη Καμπερίδου
Journal:
Φιλοσοφία και παιδεία: περιοδική έκδοση της Ένωσης Καθηγητών για την Προαγωγή της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση
Publisher:
Ένωση Καθηγητών για την Προαγωγή της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση
Volume:
14
Number:
46
Pages:
33-37
Keywords:
«Οι Τούρκοι κατά κανόνα αποκεφαλίζουν τους Έλληνες» (1786), Νεομάρτυρες της Σμύνρης το 1819, «ο Τουρκικός Ζυγός» (1840), ο σουλτάνος «ο Μέγας Εκτελεστής/the Great Assassin», η Αρμενοκτονία, η Γενική Σφαγή των Αρμενίων τον 19ο αιώνα
Main subject category:
History
Official URL (Publisher):
Project information:
Καμπερίδου, Ειρήνη (2008). Νεομάρτυρες της Σμύρνης: «ο Ξεδιάντροπος Ζυγός» (1816). Φιλοσοφία και Παιδεία, Περιoδική Έκδοση της Ένωσης Καθηγητών για την Προαγωγή της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση (ΕΚΔΕΦ). Έτος 14ο, τεύχος 46, Ιανουάριος-Απρίλιος 2008: 33-37, Αθήνα.
[Kamberidou, I. (2008). Neo-martyrs of Smyrna and the ‘Turkish yoke’ (1816). Philosophy & Education (EKDEF), issue 46, Jan. – April 2008, 33–37.]
2. NEO MARTYRES OF SMYRNE.pdf (2 MB) Open in new window