Ο Έμφυλος Ηρωισμός του Αθλητισμού - Gendered Heroism in Sport

Scientific publication - Conference Short Paper uoadl:2775573 613 Read counter

Unit:
Library and Information Center
Title:
Ο Έμφυλος Ηρωισμός του Αθλητισμού - Gendered Heroism in Sport
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Δεν γεννιόμαστε με μία βιολογική προδιάθεση για μια έμφυλη ανισότητα. Οι έμφυλες διαφορές και ομοιότητες, η κυριαρχία ή η ‘υπεροχή’, δεν είναι γνωρίσματα των χρωμοσωμάτων μας. Είναι αποτέλεσμα της διαφορετικής πολιτιστικής και κοινωνικής αξιολόγησης των εμπειριών των ανδρών και των γυναικών. Γινόμαστε έμφυλα άτομα μέσα σε μία έμφυλη κοινωνία, δηλαδή σε μία κοινωνία που οι οργανισμοί και θεσμοί της αναπαράγουν τις ‘διαφορές’ μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η έννοια ή το νόημα του φύλου διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό, από κοινωνία σε κοινωνία, από κουλτούρα σε κουλτούρα. Το κοινωνικό φύλο σε αντίθεση με το βιολογικό φύλο διαφέρει και μεταβάλλεται, ακόμα και μέσα σε μία συγκεκριμένη κοινωνία, σε μία κουλτούρα ή σε ένα πολιτισμό, όχι μόνο μακροπρόθεσμα, ανάλογα με την ιστορική περίοδο, αλλά και κατά την διάρκεια της ζωής μας. Αντιλήψεις και στάσεις περί έμφυλων ρόλων και έμφυλων στερεότυπων εξελίσσονται, μεταλλάσσονται και αλλάζουν. Οι αθλήτριες της καινούργιας χιλιετηρίδας καταρρίπτουν τα ‘φυσικά εμπόδια’ του παρελθόντος και παράγουν νέες κουλτούρες και νέες αθλητικές ταυτότητες. Εντούτοις, πολλές συζητήσεις και διερευνητικά ερωτήματα προκαλούνται σχετικά με τη διαφορετική μεταχείριση ανδρών και γυναικών στους αθλητικούς θεσμούς, στον αγωνι9στικό αθλητισμό και την προβολή του στα ΜΜΕ. Αναμφίβολα, ο Αθλητισμός συνεχώς δημιουργεί, κατασκευάζει και αναπαράγει ‘ήρωες’ και 'ηρωίδες’, έμφυλα υποκείμενα που προβάλλονται με ιδιαίτερους τρόπους. Επισημαίνουμε ότι και ο άνδρας είναι ένα έμφύλο υποκείμενο ( gender subject), και όχι μόνο η γυναίκα. Αναδεικνύεται, ωστόσο ότι οι αθλήτριες που πετυχαίνουν αντιμετωπίζουν τη διφορούμενη ανταπόκριση του κοινού και των ΜΜΕ. Η αθλήτρια-ηρωίδα, σε αντίθεση με τον ήρωα-αθλητή, προσδιορίζεται διαφορικά και υπό-όρους. Επιπροσθέτως, παρατηρείται ότι η δημιουργία και η προβολή των ‘ηρωίδων’ του αθλητισμού αποσύρει την προσοχή από την γενική θέση της πλειοψηφίας των γυναικών στον αθλητισμό και αποκρύπτει τις διαφορές μεταξύ τους. Δηλαδή, αγνοούνται κοινωνική παράμετροι και μεταβλητές, όπως η πολυπλοκότητα, η πολλαπλότητα ή οι κατηγορίες της ‘διαφοράς’ του έμφυλου υποκειμένου σε σχέση με την κοινωνικο-οικονομική τάξη, την κοινωνική στρωμάτωση, την κουλτούρα, το έθνος, την φυλή, το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, τις σωματικές αναπηρίες και το σεξουαλικό προσανατολισμό, κ.ά.
Publication year:
2005
Authors:
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ
IRENE KAMBERIDOU
Publisher:
Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμός και τα Σπορ (ΠΕΠΓΑΣ)
Conference title:
Εισήγηση στη διημερίδα με θέμα: «Μεσογειακή Κουλτούρα-Γυναίκες και Σπόρ» της Πανελλήνιας Ένωσης για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπόρ (ΠΕΠΓΑΣ)
Pages:
1-7
Keywords:
φύλο, έμφυλη διάσταση, γυναίκα, αθλητισμός
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
Project information:
Kamberidou, I. (2005). Gendered Heroism in Sport. Presentation [in Greek] at the "Mediterranean Culture and Women in Sport" two-day conference, organized by the Panhellenic Union for the Promotion of Women and Girls in Athletics and Sports (PEPGAS), Thessaloniki (Salonica), Greece Nov. 4-5, 2005
GENDERED HEROISM 2005.pdf (1 MB) Open in new window