Ιστορία και θεωρία της μετάφρασης, 18ος αιώνας - Ο Διαφωτισμός «πράγμα περισπούδαστο και τώρα σ' όλα τα βασίλεια».

Scientific publication - Book uoadl:2778605 550 Read counter

Unit:
Department of Theatre Studies
Title:
Ιστορία και θεωρία της μετάφρασης, 18ος αιώνας - Ο Διαφωτισμός «πράγμα περισπούδαστο και τώρα σ' όλα τα βασίλεια».
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2018
Authors:
Άννα Ταμπάκη
Publisher:
Εκδόσεις Καλλιγράφος
ISBN:
ISBN: 978-960-9568-62-3
Keywords:
18ος αιώνας, Διαφωτισμός, μεταφραστικές σπουδές
Main subject category:
Language – Literature
Cover Tampaki 16.5.pdf (2 MB) Open in new window