«Λειτουργίες της Οικογενειακής Ζωής και Σχολική Ετοιμότητα: Μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων των γονέων ως προς τη συμβολή της ανάγνωσης κειμένων (παραμύθια) από τους ίδιους στη σχολική ετοιμότητα των παιδιών τους»

Postgraduate Thesis uoadl:2865809 175 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Library of the School of Education
Deposit date:
2019-03-12
Year:
2019
Author:
Vasilaki Maria
Supervisors info:
κ. Μαρία Βλασσοπούλου,Επ. Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ (επιβλέπουσα)
κ. Ηρώ Μυλωνάκου-Κεκέ, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
κ. Άρτεμις Γιώτσα, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Original Title:
«Λειτουργίες της Οικογενειακής Ζωής και Σχολική Ετοιμότητα: Μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων των γονέων ως προς τη συμβολή της ανάγνωσης κειμένων (παραμύθια) από τους ίδιους στη σχολική ετοιμότητα των παιδιών τους»
Languages:
Greek
Translated title:
«Λειτουργίες της Οικογενειακής Ζωής και Σχολική Ετοιμότητα: Μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων των γονέων ως προς τη συμβολή της ανάγνωσης κειμένων (παραμύθια) από τους ίδιους στη σχολική ετοιμότητα των παιδιών τους»
Summary:
The present study refers to a survey conducted during the school year 2017-2018 in two kindergartens in the Greater Athens, which aimed to investigate the attitudes and perceptions of parents regarding the impact of reading books (stories) to their children has on their school readiness.
The survey was conducted on 61 parents of pre-school children (5-6 years old) through a questionnaire. The research questions consisted of the following: (a) what are the parents’ attitudes relating to reading texts to their children, (b) what are their habits related to reading, (c) whether parents believe that the book reading helps their child become ready for school,
(d) whether the parents with one child have different habits from those parents who have more than one child. From the survey results we found that parents play an important role in guiding the cognitive and linguistic development of a young child by supporting and expanding their reading activities. In other words, most parents who read for themselves have a positive attitude towards reading books (stories) to their children, believing that it develops various skills and abilities that help them with their learning skills.
From the above is concluded that home literacy experiences, including reading books, are associated with the development of early skills and ultimately with the acquisition of reading (Senechal et al., 1998).
Main subject category:
Health Sciences
Keywords:
School preparedness, Parents' attitudes and perceptions, Reading Βοοκσ
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
78
Number of pages:
126

Βασιλάκη+Μαρία_Λειτουργίες+της+Οικογενειακής+Ζωής+και+Σχολική+Ετοιμότητα.pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.