Ταξιδεύοντας προς τις ΗΠΑ: Οργανωτικές και συναισθηματικές συντεταγμένες της ευρωπαϊκής μετανάστευσης, 1880-1914.

Postgraduate Thesis uoadl:2866652 283 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Library of the School of Philosophy
Deposit date:
2019-03-19
Year:
2019
Author:
Triantafylloy Pavlos
Supervisors info:
Μαρία Παπαθανασίου, επίκουρη καθηγήτρια, τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας εκπα, φιλοσοφική σχολή καποδιστριακού πανεπιστημίου
Κων/νος Ράπτης, αναπληρωτής καθηγητής, τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας εκπα, φιλοσοφική σχολή καποδιστριακού πανεπιστημίου
Κώστας Γαγανάκης, αναπληρωτής καθηγητής, τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας εκπα, φιλοσοφική σχολή καποδιστριακού πανεπιστημίου
Original Title:
Ταξιδεύοντας προς τις ΗΠΑ: Οργανωτικές και συναισθηματικές συντεταγμένες της ευρωπαϊκής μετανάστευσης, 1880-1914.
Languages:
Greek
Translated title:
Ταξιδεύοντας προς τις ΗΠΑ: Οργανωτικές και συναισθηματικές συντεταγμένες της ευρωπαϊκής μετανάστευσης, 1880-1914.
Summary:
The access in technological, financial and political networks was a key issue in successfully migrating to the U.S. at the end of the 19th century. Actually, the migration mobility of the period was not without its constraints and access requirements. In the present thesis I seek to explore the barriers and hurdles that migrants came up against across their journeys. Specifically, I take issue of how Eastern Europeans were massively affected by restrictions that shaped their migratory voyages, orchestrated by German and U.S. politicians and entrepreneurs.
At the same time, I analyze migration from the perspective of the history and the sociology of emotions. In this framework migration is considered as an emotional state characterized by biographical discontinuity, temporal and spatial dislocation. Accordingly, the thesis stresses out the question of how these attributes, inherent not only in migration but modernity itself, were aligned with pre-existing class and racial discriminations, ultimately marking and stigmatizing the traveling dimension of migration.
Main subject category:
History
Keywords:
transatlantic migration, transportation, emotions, USA, 19th
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of references:
28
Number of pages:
76
Ταξιδεύοντας προς τις ΗΠΑ Οργανωτικές και συναισθηματικές συντεταγμένες.pdf (1 MB) Open in new window