ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Conference Paper uoadl:2868818 134 Read counter

Unit:
Library and Information Center
Title:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Τα έφηβα κορίτσια δεν ασχολούνται επαρκώς με την άσκηση ή/και τις φυσικές δραστηριότητες (ΦΔ). Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των κοριτσιών σε ΦΔ, είναι η κοινωνική υποστήριξη από τους σημαντικούς άλλους: το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι, οι συνομήλικοι και οι καθηγητές-τριες Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ αυτού του τύπου κοινωνικής υποστήριξης και φυσικής δραστηριότητας των έφηβων κοριτσιών, καθώς και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές μορφές και πηγές κοινωνικής υποστήριξης μπορούν να επηρεάσουν αυτή τη σχέση.
Publication year:
2019-01-01
Authors:
Αλεξάνδρα ΣΠΕΓΓΑ ,
Ειρήνη ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ,
Νικόλαος ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ
Publisher:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ)
Conference title:
5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, Αθήνα
Pages:
1-2
Keywords:
Φύλο, Κορίτσια, Εφηβεία, Άσκηση, Φυσική δραστηριότητα, Κοινωνική υποστήριξη, Φυσική αγωγή, Κοινωνικοποίηση (Gender, Adolescent girls, Exercise, Physical activity, Social Support, Socialization)
Main subject category:
Education - Sport science
Project information:
© Σπέγγα, Α., Καμπερίδου, Ε., Πατσαντάρας. Ν. (2019). Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των εφήβων κοριτσιών στη Φυσική Δραστηριότητα, την ΄Ασκηση και τη Φυσική Αγωγή. Εισήγηση (ενότητα ελεύθερες ανακοινώσεις 14/4) στο 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, Αθήνα. http://sefaacongress.phed.uoa.gr/programma/analytiko-programma-kyriakis-14-04-2019.html
Gender.girls.physical.activity.pdf (336 KB) Open in new window

 

ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, σελ. 60,61,62,139,141,167.pdf (3 MB) Open in new window