Κάλαντα του Λαζάρου: Μία ικαριακή παραλλαγή της λόγιας εκδοχής

Scientific publication - Journal Article uoadl:2880172 299 Read counter

Unit:
Library and Information Center
Title:
Κάλαντα του Λαζάρου: Μία ικαριακή παραλλαγή της λόγιας εκδοχής
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2015
Authors:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Journal:
Ικαριακά: Περιοδική έκδοση της Πανικαριακής Αδελφότητας Αθηνών
Publisher:
Πανικαριακή Αδελφότητα Αθηνών
Volume:
112
Number:
.
Pages:
198-200
Keywords:
Ικαρία, Κάλαντα του Λαζάρου
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore
The digital material of the item is not available.