Ένα παραχρονολογημένο ικαριακό έγγραφο

Scientific publication - Journal Article uoadl:2880182 315 Read counter

Unit:
Library and Information Center
Title:
Ένα παραχρονολογημένο ικαριακό έγγραφο
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2019
Authors:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Journal:
Ικαριακά: Περιοδική έκδοση της Πανικαριακής Αδελφότητας Αθηνών
Publisher:
Πανικαριακή Αδελφότητα Αθηνών
Volume:
116
Number:
.
Pages:
.
Keywords:
Ικαρία, έγγραφα
Main subject category:
History
The digital material of the item is not available.