Μolecular profile of primary colorectal cancer and liver metastasis and the impact on modern therapeutic approach selection

Postgraduate Thesis uoadl:2882765 191 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2019-10-22
Year:
2019
Author:
Falidas Evangelos
Supervisors info:
Κωνσταντίνος Γ. Τούτουζας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Μανούσος Κωνσταντουλάκης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Αλεξάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Original Title:
Μοριακό προφίλ πρωτοπαθούς καρκίνου παχέος εντέρου και ηπατικών μεταστάσεων και η επίδραση του στην επιλογή νεότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων
Languages:
Greek
Translated title:
Μolecular profile of primary colorectal cancer and liver metastasis and the impact on modern therapeutic approach selection
Summary:
Improving on surgical techniques and introducing newer chemotherapies significantly increased the survival of colon cancer patients in recent years. However, a significant proportion of patients experience either synchronous or metachronous hepatic metastases. Management is challenging considering the choice of the appropriate treatment, the adequate time to treat or to perform hepatectomy and the resistance of the tumor to the treatment that ultimately leads to relapse. Improving knowledge on tumor biology, oncogenes and signaling pathways offers a broad field of research both in targeted tumor therapies and biomarkers with a prognostic and predictive role to the treatment that will allow for a more rational surgical approach. In the present study we reviewed the literature on newer therapies regarding metastatic colorectal cancer and we identified molecular and tissue biomarkers that could have both prognostic and predictive values in the efficacy of both surgical and oncologic therapies.
Main subject category:
Health Sciences
Keywords:
Colorectal, Liver metastases, Biomarker, Prognostic, Predictive
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
211
Number of pages:
82
Falidas Evangelos Master.pdf (2 MB) Open in new window