Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Scientific publication - Book uoadl:2895984 222 Read counter

Unit:
Other units
Title:
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2014
Authors:
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης
Δημήτριος Μπουρλετίδης
Publisher:
ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΨΗ
ISBN:
978-618-80385-6-1
Keywords:
Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
Official URL (Publisher):
Project information:
To συγκεκριμένο τεκμήριο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Καινοτομώ – Επιχειρώ – Πετυχαίνω: Κατάρτιση Εργαζομένων στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ. Υλοποιήθηκε από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.
1_ISBN_978-618-80385-6-1.pdf (4 MB) Open in new window