Οperational Management from the appearance of flooding

Postgraduate Thesis uoadl:2899093 18 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Library of the School of Science
Deposit date:
2020-03-10
Year:
2020
Author:
Konstantinopoulos Zisis
Supervisors info:
Σκούρτσος Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγητής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ
Λόζιος Στυλιανός Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ
Κράνης Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ
Original Title:
Επιχειρησιακή Διαχείριση από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων
Languages:
Greek
Translated title:
Οperational Management from the appearance of flooding
Summary:
Floods are the second most common natural disaster after forest fires in our country. They cause deaths, population displacements and environmental damage. In addition, they seriously jeopardize the economic and environmental development of the affected area. The magnitude of the physical and human costs of such events can, however, be reduced if adequate emergency preparedness and planning is implemented, in the context of planning and implementing mitigation and coordinated response actions during and after the catastrophic flood-related event.
The purpose of this postgraduate thesis is to highlight the importance of addressing flood events and to make a comprehensive plan for managing this phenomenon by all stakeholders.
The literature review of the scientific articles, reviews and reports will initially provide an analysis of the flood phenomenon. Secondly, a comprehensive reference will be made to the legal framework governing the floods and ways to deal with the flood phenomenon in Greece and internationally. Finally, we will come to conclusions and propose ways of responding to an integrated operational approach to this phenomenon.
It is concluded that the success of flood risk management lies in the co-operations of individual citizens and the interconnected system of planning, coordinating, responding and implementing the flood risk project management. The roles and intermediaries of implementing agencies and implementation services must be clear with a view to protecting human life and property and the environment from the catastrophic effects.
Main subject category:
Science
Keywords:
flood management, risk, civil protection
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
70
Number of pages:
84
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.pdf (1 MB) Open in new window