Κίνητρα των Μετεχόντων του Δρομικού Κινήματος στην Ελλάδα.

Conference Paper uoadl:2914904 9 Read counter

Unit:
Department of Physical Education & Sport Science
Title:
Κίνητρα των Μετεχόντων του Δρομικού Κινήματος στην Ελλάδα.
Languages of Item:
Greek
Abstract:
© Γεωργίου, Ι., Πατσαντάρας, Ν., Καμπερίδου, Ε. (2019). Κίνητρα των Μετεχόντων του Δρομικού Κινήματος στην Ελλάδα. Εισήγηση (ενότητα ελεύθερες ανακοινώσεις 14/4) στο 5ο συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, Αθήνα. [σελ. 60 στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ]
Publication year:
2019-01-01
Authors:
Γιάννης Γεωργίου,
Νικόλαος Πατσαντάρας ,
Ειρήνη Καμπερίδου
Publisher:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ)
Conference title:
5ο συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pages:
σελίδα 60 στο Βιβλίο Πρακτικών
Keywords:
Αθλητισμός, Δρομικό κίνημα
Main subject category:
Archaeology
Project information:
© Γεωργίου, Ι., Πατσαντάρας, Ν., Καμπερίδου, Ε. (2019). Κίνητρα των Μετεχόντων του Δρομικού Κινήματος στην Ελλάδα. Εισήγηση (ενότητα ελεύθερες ανακοινώσεις 14/4) στο 5ο συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, Αθήνα. [σελ. 60 στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ]
ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, σελ. 60,61,62,139,141,167.pdf (3 MB) Open in new window