Η Γλωσσική Πράξη της Πρότασης: Πραγματολογική Μελέτη και Διδακτικές Προεκτάσεις

Postgraduate Thesis uoadl:2917488 12 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
Library of the School of Philosophy
Deposit date:
2020-06-26
Year:
2020
Author:
Kotoula Evangelia-Maria
Supervisors info:
Μπέλλα Σπυριδούλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Ιακώβου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Μιχάλης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Original Title:
Η Γλωσσική Πράξη της Πρότασης: Πραγματολογική Μελέτη και Διδακτικές Προεκτάσεις
Languages:
Greek
Translated title:
Η Γλωσσική Πράξη της Πρότασης: Πραγματολογική Μελέτη και Διδακτικές Προεκτάσεις
Summary:
Suggestions are directional language actions that are generally considered threatening to the speaker’s face. This diploma thesis studies the mitigation strategies and techniques used by native speakers of Greek language each time they make a proposal on different communicational occasions. By setting the relative power and social distance as parameters between the interlocutors, linguistic data are extracted from the native speakers and then analyzed in the light of the politeness theory. The results of the research indicate useful directions regarding the teaching of both Greek as a second/foreign language, in general, and suggestions, in particular.
Main subject category:
Language – Literature
Keywords:
γλωσσική πράξη, πρόταση, γλωσσική ευγένεια, κύρια πράξη, εσωτερική και εξωτερική τροποποίηση, ισχύς, κοινωνική απόσταση, πραγματολογική ικανότητα, διδασκαλία της πραγματολογίας, διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
79
Number of pages:
65

Διπλωματική_Κωτούλα.pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.