Το Γειτνιαστικό Ζεύγος Ευχαριστία - Απόκριση: Δεδομένα από Φυσικούς Ομιλητές της Ελληνικής και Συνδηλώσεις για τη Διδασκαλία

Postgraduate Thesis uoadl:2917490 15 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
Library of the School of Philosophy
Deposit date:
2020-06-26
Year:
2020
Author:
Varmazi Ioanna
Supervisors info:
Μπέλλα Σπυριδούλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Ιακώβου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Μιχάλης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Original Title:
Το Γειτνιαστικό Ζεύγος Ευχαριστία - Απόκριση: Δεδομένα από Φυσικούς Ομιλητές της Ελληνικής και Συνδηλώσεις για τη Διδασκαλία
Languages:
Greek
Translated title:
Το Γειτνιαστικό Ζεύγος Ευχαριστία - Απόκριση: Δεδομένα από Φυσικούς Ομιλητές της Ελληνικής και Συνδηλώσεις για τη Διδασκαλία
Summary:
The present thesis investigates the speech acts of thanking and responding to thanks produced by (55) Greek native speakers in different contexts. Drawing data from a Discourse Completion Test (DCT), it attempts to explore the strategies that native speakers employ when expressing thanks and responding to thanks in formal (+P, +D) and informal (-P, -D) situations. The quantitative and qualitative analysis of the results indicates that in both speech acts, the speakers’ preferences in strategy use depend on the contextual parameters of Power (+/-P) and Distance (+/-D) that identify the relationship between the interlocutors of each situation. Therefore, despite some prefabricated phrases available, the different contexts complicate the appropriateness of the use of both speech acts. In addition to their complexity, their frequency in daily interactions as politeness strategies make their involvement in teaching -in the context of the teaching of Pragmatics- necessary. Some related teaching suggestions are presented in this thesis as well.
Main subject category:
Language – Literature
Keywords:
Γλωσσικές Πράξεις, Κύριες Πράξεις, Υποστηρικτικές Κινήσεις, Ευχαριστία, Απόκριση σε ευχαριστία, Γλωσσική Ευγένεια, Στρατηγικές, Ισχύς, Απόσταση, Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2, Διδασκαλία Πραγματολογίας, Διδακτικές προτάσεις
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
97
Number of pages:
74
Διπλωματική_Βαρμάζη.pdf (1 MB) Open in new window