Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1906-1908

Volume of Archival Material uoadl:2927297 1479 Read counter

Title:
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1906-1908
Time Coverage:
1906-1908
Usher Number:
ΥΔ 1

Φίλτρο

 

1. Γιαννόπουλος Σπυρίδων

Registry uoadl:2927299
Unit:
Historical Archive

2. Κουσίδης Γεώργιος

Registry uoadl:2928955
Unit:
Historical Archive

3. Ιακωβίδης- Παράτογλου Χρήστος

Registry uoadl:2928958
Unit:
Historical Archive

4. Σκουζές Γεώργιος

Registry uoadl:2928960
Unit:
Historical Archive

5. Βασιλειάδης Νικόλαος

Registry uoadl:2928966
Unit:
Historical Archive

6. Αθανασιάδης Κωνσταντίνος

Registry uoadl:2928968
Unit:
Historical Archive

7. Αποστολίδης Χρήστος

Registry uoadl:2928972
Unit:
Historical Archive

8. Καγκαράκης Ανώνιος

Registry uoadl:2928974
Unit:
Historical Archive

9. Βιτάλης Γεώργιος

Registry uoadl:2928977
Unit:
Historical Archive

10. Ζαϊρης Νικλόλαος

Registry uoadl:2928981
Unit:
Historical Archive

11. Καρδαμάτης Κωνσταντίνος

Registry uoadl:2929132
Unit:
Historical Archive

12. Μεκάτης Μιχαήλ

Registry uoadl:2929135
Unit:
Historical Archive

13. Κόμης Λεονίδας

Registry uoadl:2929137
Unit:
Historical Archive

14. Καριπιάδης Σωφρόνιος

Registry uoadl:2929139
Unit:
Historical Archive

15. Παυλίδης Αριστείδης

Registry uoadl:2929141
Unit:
Historical Archive

16. Στιβανάκης Γεώργιος

Registry uoadl:2929143
Unit:
Historical Archive

17. Ξαννής Βασιλείου Νικόλαος

Registry uoadl:2929145
Unit:
Historical Archive

18. Κυριακίδου Ελένη

Registry uoadl:2929147
Unit:
Historical Archive

19. Παπασπυρόπουλος Ανδρέας

Registry uoadl:2929149
Unit:
Historical Archive

20. Θωμαϊδης Θεμιστοκλής

Registry uoadl:2929151
Unit:
Historical Archive