Ο επεξεργαστής Microblaze και οι δυνατοτητές του για επεξεργασία δεδομένων και περιφερειακές συνδέσεις

Postgraduate Thesis uoadl:2927826 24 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Library of the School of Science
Deposit date:
2020-11-12
Year:
2020
Author:
Spyridakis Nikolaos
Supervisors info:
Διονύσιος Ρεΐσης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Original Title:
Ο επεξεργαστής Microblaze και οι δυνατοτητές του για επεξεργασία δεδομένων και περιφερειακές συνδέσεις
Languages:
Greek
Translated title:
Ο επεξεργαστής Microblaze και οι δυνατοτητές του για επεξεργασία δεδομένων και περιφερειακές συνδέσεις
Summary:
Οι απαιτήσεις των εφαρμογών αυξάνονται ραγδαία με την πάροδο του χρόνου. Έτσι ο χρήστης θα πρέπει να αλλάξει τα στοιχεία που χρησιμοποιεί ή να αλλάξει των τρέχον σχεδιασμό του ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προέκυψαν. Αυτό είναι χρονοβόρο και δαπανηρό, οπότε οι χρήστες ψάχνουν λύσεις που να παρέχουν ευελιξία ως προς τον σχεδιασμό τους.
Μια λύση είναι οι soft processor,όπως ο Microblaze της Xilinx τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την διπλωματική. Ο Microblaze μπορεί να υλοποιηθεί σε πολλές εναλλακτικές μορφές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως microcontroller ή ως ενσωματωμένος επεξεργαστής πάνω στα FPGAs. Σε αυτή την εργασία θα δούμε τον Microblaze ως επεξεργαστή , τις συνδέσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει με τα περιφερειακά του έτσι ώστε να θεωρηθεί ένα ενσωματωμένο σύστημα ή ένα SoC, καθώς και τις δυνατές διαμορφώσεις για επεξεργασία δεδομένων.
Main subject category:
Science
Other subject categories:
Technology - Computer science
Keywords:
Microblaze, FPGA, Embedded System, SoC
Index:
Yes
Number of index pages:
2
Contains images:
No
Number of references:
12
Number of pages:
37
Διπλωματική.pdf (1 MB) Open in new window