Παυλίδης Αριστείδης

Registry uoadl:2929141 71 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Παυλίδης Αριστείδης
Registration year:
19060909
Incremental number:
29959
Place of origin:
Τζινίκ Αμισός (Αμασείας)
Contributors:
Xr.Milopoulos
Age:
24
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
απολ. Περ. Σιχ. Καισαρείας, αριθ. 200, Ιούν. 1906, λίαν καλώς (8 2/57)
The digital material of the item is not available.