Τζιλάβης Γεώργιος

Registry uoadl:2929372 29 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Τζιλάβης Γεώργιος
Registration year:
19060919
Incremental number:
29984
Place of origin:
Μάτιρη (Μ. Ασίας)
Contributors:
K.Lameras
Age:
22
Faculty:
Νομική
Registration notes:
απολ. Γυμν. Χίου, 10 Ιουλίου 1906, άριστα (9 37/57), αριθ. 521
The digital material of the item is not available.