Σίδερης Αριστοτέλης

Registry uoadl:2929403 34 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Σίδερης Αριστοτέλης
Registration year:
19060923
Incremental number:
30004
Place of origin:
Κέρκυρα
Contributors:
D.Sideris
Age:
17
Faculty:
Νομική
Registration notes:
απολ. Γυμν. Κερκύρας, αριθ. 7, 26 Ιουνίου 1906, λίαν καλώς (8)
The digital material of the item is not available.