Γαλανούλης Θεόδωρος

Registry uoadl:2929562 25 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Γαλανούλης Θεόδωρος
Registration year:
19060925
Incremental number:
30014
Place of origin:
Πειραιεύς
Contributors:
A.Galanoulis
Age:
16
Faculty:
Νομική
Registration notes:
απολ. Γυμν. Πειραιώς, αριθ. 22/192, 1 Ιουλίου 1906, καλώς (5 33/41)
The digital material of the item is not available.